info@environ.ir +98(21)88201430

Dr. Alireza Bazargan

Media

In the news and media

تعهدات ایران در توافق پاریس همراهی با جامعه جهانی است

خروج آمریکا شرایط بقای توافقنامه پاریس را پیچیده کرد

آیا شیرین سازی آب دریا، در بلند مدت دریا را شورتر می کند؟

ایران درصدر رشد علمی دنیا

تهاجم بی رحمانه ی فرهنگ برهنه غربی در رسانه هاي اندونزي

مدینه شهر بی دفاع

پرخاشگری – بحثی پیرامون انتخابات در ایران

 

Dr. Bazargan on TV